Dmitry Rogozin, head of Roscosmos. Credit:  SpaceNews photo illustration/KREMLIN.RU